February 9, 2018

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT ”SMART BUSINESS – Antreprenoriat in Regiunea Sud-Muntenia”

În luna ianuarie 2018 a fost semnat contractul de finanțare nr. POCU/82/7/105176, ”Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”, Axa prioritară 3: Locuri de muncă […]