Interesat de cei 40.000 EURO nerambursabili oferiti prin “Romania StartUp Plus”?
March 8, 2018
Job- Shadowing 08- 15 octombrie 2019 Lisbona, Portugalia
October 9, 2019
Show all

ANUNŢ IMPLEMENTARE PROIECT

ANUNŢ IMPLEMENTARE PROIECT

– New way to social inclusion –

2018-1-RO01-KA104-048462

Consorțiul format din SC R4 Consultanță și Formare Profesională (Str. Nicolae Iorga Nr. 31, Etaj 2, Ap.7, Sector 6, București), SC Economic Confort SRL (Calea Griviței nr.95-97, etaj 1 si mansarda, Sector 1, Bucuresti), Asociația IQ Level (Șos. Pantelimon Nr. 111, București) – organizații de trimitere – și 4Emes – Consultores Associados Lda (R. Dom António Ribeiro, 1495-049 Algés, Portugal)– organizație de primire, derulează în perioada 01.11.2018 – 31.10.2019 proiectul cu titlul  New way to social inclusion,  ID 2018-1-RO01-KA104-048462, proiect cofinanţat prin programul ERASMUS+, AK1, program al Uniunii Europene. Partenerii proiectului sunt furnizori autorizați de formare profesională și coordonatori și organizatori de stagii de practică pentru elevi și studenți, având în același timp și o bogată experiență în implementarea de programe cu finanțări nerambursabile.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. dobandirea de noi competente teoretice pentru formatori/traineri/coordonatori de formare/tutori de practica, din domeniul Coaching-ului, pentru abordarea si acompanierea cursantilor care fac parte din grupurile vulnerabile, la nivel personal si profesional, pe toata durata cursurilor, prin participarea la cursuri structurate;
  2. dobandirea de noi competente practice pentru formatori/traineri/coordonatori de formare/tutori de practica, din domeniul Coaching-ului, pentru abordarea si acompanierea cursantilor care fac parte din grupurile vulnerabile, la nivel personal si profesional, pe toata durata cursurilor, prin observare la stagiul de job-shadowing;
  3. continuarea internationalizarii membrilor consortiului si intarirea relatiilor de cooperare cu partenerul portughez, in vederea implementarii programelor studiate (NLP si Coaching) si dezvoltarii de noi programe de formare.

Principalele activităţi din cadrul proiectului sunt:

  1. Cursuri structurate în domeniul Competente Coaching în activitatea de training și formare
  2. Observare la locul de muncă în domeniul educației adulților – observarea instrumentelor de Coaching în activitatea de formare.

 

Aceste activitati se vor realiza prin acțiuni specifice de mobilitate: cursuri structurate pentru 12 de participanți organizați în maximum 2 fluxuri de mobilitate și activități de observare (job shadowing) pentru 3 participanți într-un fluxde mobilitate.

Persoane de contact: 

Dorcea Daniela – Manager Proiect- E-mail: info@r4consultanta.ro

  1. Economic Confort SRL este inscrisa in registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal”

Disclaimer:

„Conținutul acestui material reflectă exclusiv punctul de vedere al Economic Confort SRL  și Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse în comunicare sau publicare.”