Serviciile de audit

Auditorul financiar confera incredere si, totodata, confirma exactitatea informatiilor financiare in informatiile prezentate. Expertii Economic Confort din domeniul audit se ghideaza dupa standardele internationale de audit, reglementate si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, in momentul in care isi exprima opinia asupra situatiilor financiare ale firmei dumneavoastra.

Misiunile de audit pentru proiecte cu finantare nerambursabila din instrumente structurale si de coeziune vizeaza verificarea faptului ca sumele solicitate spre rambursare de catre autoritatea contractanta in cadrul contractului de finantare s-au efectuat (realitatea desfasurarii), sunt legale (legalitatea), exacte (exactitate) si eligibile. De asemenea, se verifica faptul ca finantarea nerambursabila acordata a fost cheltuita in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare. La finalul misiunilor de audit se elaboreaza raportul de constatari factuale.

Servicii oferite

  • Audit statutar al situatiilor financiare anuale si a declaratiilor financiare consolitate in situatiile descrise de legislatia din domeniu;
  • Misiuni de audit ale situatiilor financiare;
  • Audit intern.