Training Wizards – NLP Accelerator
August 24, 2017
Interesat de cei 40.000 EURO nerambursabili oferiti prin “Romania StartUp Plus”?
March 8, 2018
Show all

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT ”SMART BUSINESS – Antreprenoriat in Regiunea Sud-Muntenia”

În luna ianuarie 2018 a fost semnat contractul de finanțare nr. POCU/82/7/105176, ”Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare; Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Beneficiar este SC ECONOMIC CONFORT SRL în parteneriat cu SC R4

CONSULTANȚĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ SRL și ASOCIAȚIA RESPIRO.

Titlul proiectului:”SMART BUSINESS – Antreprenoriat in Regiunea Sud-Muntenia”

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea culturii antreprenorială și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 42 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane ale Regiunii Sud-Muntenia, mai precis în județele Arges, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Călărași, Teleorman și Giurgiu.

Activitățile proiectului se adresează către cel puțin 350 de persoane peste 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă (persoane care au un loc de muncă, întreprinzători, șomeri, persoane inactive, etc) care au reședința sau domiciliul în regiunea Sud-Muntenia.

Obiectivele specifice:

 1. Dezvoltarea competențelor profesionale și abilităților antreprenoriale a 350 de persoane din Regiunea Sud-Muntenia prin servicii integrate de formare profesională (curs Competențe antreprenoriale cu 350 de planuri de afaceri finalizate și stagii de practică), mentorat, asistență pentru înființarea, dezvoltarea afacerilor și a ocupării pe cont propriu.
 2. Dezvoltarea și consolidarea mediului antreprenorial non-agricol urban în Regiunea Sud-Muntenia, prin acordarea ajutorului de minimis pentru înființarea a 42 de firme (cu minim 84 de locuri de muncă), în urma participării antreprenorilor la competiția pentru selecția planurilor de afaceri, în conformitate cu Planul de Dezvoltare Regională.
 3. Monitorizarea tehnico-financiară a celor 42 de firme finanțate în ceea ce privește funcționarea și dezvoltarea afacerilor, atât în timpul primelor 12 luni de funcționare, cât și în perioada de sustenabilitate a acestora.
 4. Instruirea celor 350 de participanți la formare, precum și cunoașterea, dezvoltarea și implementarea în activitatea curentă a celor 42 de firme înființate, a temelor secundare și orizontale ale UE: sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, utilizarea și calitatea TIC, consolidarea cercetării și a dezvoltării tehnologice/inovării, dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și tratament, inovarea socială.

 

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului sunt următoarele:

 1. 7 campanii de informare a publicului, câte una în fiecare județ din regiunea de dezvoltare.
 2. 1 metodologie de selecție a grupului țintă – cel puțin 350 persoane selectate în grupul țintă, pentru a participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala, din care minimum 30% femei; din total, cel putin cate 20 persoane / judet.
 3. 1 metodologie de organizare și implementare a programului de formare antreprenorială – cel puțin 350 de cursanți și absolvenți ai cursului de Competențe antreprenoriale; cel putin 350 de planuri de afaceri elaborate de participanti in cadrul cursurilor de formare antreprenoriala; cel putin 350 de certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscute de ANC; cate 1 eveniment de instruire / serie de cursanti avand ca obiectiv instruirea participantilor in aplicarea temelor secundare si a obiectivelor orizontale in planurile de afaceri.
 4. 1 metodologie de asistență acordată beneficiarilor pentru pregătirea planurilor de afaceri în vederea participării la selecția pentru finanțare;
 5. 1 metodologie de selecție a planurilor de afaceri, 1 competiție de selecție a planurilor de afaceri, 42 planuri de afaceri aprobate de juriu în vederea finanțării;
 6. 1 metodologie de organizare și derulare a stagiilor de practică, 42 de rapoarte stagii de practica, acord de stagiu de practica cu fiecare intreprindere selectata pentru efectuarea stagiilor de practica;
 7. 1 metodologie de organizare si derulare a programului de mentorat de afaceri pentru persoanele ale caror planuri de afaceri au fost aprobate pentru finantare; cel putin 42 de persoane beneficiare ale serviciilor de mentorat; 1 set de materiale de lucru pentru sedintele de mentorat;
 8. cel putin 42 de firme infiintate in mediul urban, cel putin cate 2 firme in fiecare dintre judetele regiunii de dezvoltare Sud Muntenia (Giurgiu, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Prahova, Arges si Dambovita);
 9. 1 metodologie de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate (in timpul celor 12 luni de functionare din cadrul etapei a II-a); 42 de firme beneficiare monitorizate care au demarat activitatea, cu sediul social si, dupa caz, punctul/punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia; cel putin 2 persoane angajate de catre fiecare firma infiintata, cu domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia;
 10. 1 metodologie de acordare a ajutoarelor de minimis; 42 de firme beneficiare ale ajutoarelor de minimis, prima transa, reprezentand maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis conform planului de afaceri si contractului de subventie/ajutor de minimis; ajutor de minimis, in valoare de minimum 25% din finantare, pentru fiecare firma care face dovada ca a realizat din activitatea curenta venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale;
 11. 1 metodologie de monitorizare a functionarii si dezvoltare afacerilor infiintate pentru perioada de sustenabilitate a acestora; cate 1 raport final de monitorizare pentru fiecare firma; ghid de bune practici privind sustinerea mediului antreprenorial la nivel regional Sud Muntenia;
 12. 1 plan de informare si publicitate, 1 site de proiect, pagina de socializare pentru proiect, materiale de informare si publicitate, cel putin 1 conferinta publica pentru prezentarea rezultatelor proiectului, testimoniale video in care fiecare antreprenor isi prezinta ideea de afaceri si experienta personala in antreprenorial si privind participarea la activitatile proiectului

 

 

Valoarea totală a proiectului este 10.362.262,33 lei, iar asistența financiară nerambursabilă solicitată prin POCU este  de 10.210.239,98 lei

Data de începere a proiectului:11.01.2018

Data finalizării proiectului: 10.01.2021

Locul de implementare al proiectului: Regiunea Sud-Muntenia